Om os

Viborghuset er en del af Viborg Idrætshøjskole, www.viborgih.dk.
Nedenfor kan du se en video, hvor højskoleeleverne viser rundt.

Udover at være en højskole har vi et væld af tilbud, som vi har samlet under én hat: nemlig Viborghuset.

Vi ønsker at være et attraktivt center, som tilbyder aktiviteter og serviceydelser inden for fitness, teambuilding, events, kurser, møder, lokaleudlejning, bespisning mv.

Vi henvender os til såvel private som foreninger og erhvervsvirksomheder.

Vision

Vores vision er at danne en samlet enhed – et attraktivt center, der tilbyder aktiviteter og serviceydelser inden for fitness, events, teambuilding, kurser, møder, lokaleudlejning, overnatning, bespisning mv. til private, foreninger/organisationer og virksomheder.

Vi vil differentiere os fra udbydere af tilsvarende aktiviteter ved at udnytte højskolens allerede veludbyggede og mangeartede faciliteter, og ved at bygge på den know-how og erfaring, som kan hentes fra højskolearbejdet. Det skal kunne mærkes, at man her kan noget særligt/unikt.

Ved at samle aktiviteterne i ét center vil vi skabe en synergieffekt, som kunden/brugeren lægger mærke til. Det er essentielt, at der er overskuelighed over centrets muligheder.

Centret skal drives med respekt for højskolens drift – og som supplement hertil.
Vi ønsker at være initiativrige, eksperimenterende og handlingsorienterede, og at centret er i stadig udvikling på udvalgte områder. En prioritering heraf skal ske med udgangspunkt i analyser og oplevede behov samt økonomiske kalkuler.

Centret skal generelt være præget af sund og aktiv livsstil.

Centret skal fremtræde pænt, ryddeligt og rent, og faciliteterne skal være let tilgængelige og umiddelbart brugbare. Indretning, udsmykning og omgivelser skal stimulere sanserne og være en oplevelse for øjet.

Sund og varieret kost skal være et naturligt valg ved et besøg i centret.

Centrets kunder/brugere skal opleve at være i centrum, at vi gør os umage, og at vi er serviceorienterede.

Medarbejderstablen skal på alle områder være velkvalificerede, men der skal også være plads til elev- og praktikansatte.